Licitació per a l'adjudicació del servei de recollida integral i transport de residus de Cabrera de Mar i servei de recollida selectiva i transport de Cabrils, procediment obert, amb més d'un criteri d'adjudicació.

Data de publicació a la Web: 05/03/015

Lloc de presentació de les ofertes: Ajuntament de Cabrera de Mar

Data límit per a presentar ofertes: 20 d'abril de 2015

Documents:

Plec de clàusules administratives particulars Data de publicació al web:05/03/2015 14:00 h.

Plec de prescripcions tècniques particulars  Data de publicació al web:05/03/2015 14:00 h.

Anunci licitació 
Data de publicació al web:05/03/2015 14:00 h.

Resposta a consultes rebudes per correu electrònic Data de publicació al web:01/04/2015 12:00 h.


OBERTURA SOBRES NÚMERO 2, ACTE PÚBLIC: Dia 27-04-2015 a les 13:00 hores.

Informe tècnic sobres núm. 2 Data de publicació al web:26/06/2015 14:00 h.

OBERTURA SOBRES NÚMERO 3, ACTE PÚBLIC: Dia 01-07-2015 a les 13:00 hores. Data de publicació al web:26/06/2015 14:00 h.

Certificat acord Ple 09-07-2015 adjudicació  Data de publicació al web:27/07/2015 08:00 h. 

Certificat acord Ple 12-11-2015 adjudicació Data de publicació al web:18/11/2015 12:30 h.

Anunci formalització contracte Data de publicació al web:23/12/2015 14:45 h.


Última actualizació:23/12/2015 

Ajuntament de Cabrera de Mar
Plaça Ajuntament, 5
Tlf.937590091 Fax. 937500284