Licitació per a l'adjudicació de l'obra: Ampliació de les voreres del C/ Rosari, procediment obert amb més d'un criteri d'adjudicació.

Data de publicació a la Web: 29/01/015

Lloc de presentació de les ofertes: Ajuntament de Cabrera de Mar

Data límit per a presentar ofertes: 2 de març de 2015

Documents:

Plec de clàusules administratives particulars Data de publicació al web:29/01/2015 07:45 h.

Projecte Data de publicació al web: 29/01/2015 07:45 h..

Anunci licitació
 Data de publicació al web:29/01/2015 07:45 h.

Obertura sobres número 2, dia 13-03-2015 a les 13:00 hores
Data de publicació al web:10/03/2015 14:40 h.

Obertura sobres número 3: Dia 19-03-2015 a les 13:00 hores 
Data de publicació al web:17/03/2015 12:00 h.

Acta obertura sobres número 1 

Data de publicació al web:25/03/2015 12:00 h.

Acta obertura sobres número 2
Data de publicació al web:25/03/2015 12:00 h.

Acta obertura sobres número 3
Data de publicació al web:25/03/2015 12:00 h.

Informe tècnic favorable viabilitat oferta presentada per TEC RAUL, SL

Anunci formalització del contracte    Data de publicació al web:21/04/2015 12:00 h.


Última actualizació: 21 /04/2015 

Ajuntament de Cabrera de Mar
Plaça Ajuntament, 5
Tlf.937590091 Fax. 937500284